Ditjes en Datjes

In de winkel waar ik altijd m’n beregeningsspullen koop, stond ik bij de kassa klaar om af te rekenen. “Nou, dit zul je niet snel nodig hebben”, zei de verkoper terwijl hij de koppelingen en sproeiers scande. “Het is zo nat. De weilanden staan blank.” “Ha”, dacht ik, “de D is deze keer aan de beurt. We zullen het er eens over hebben dat we helemaal ten onrechte denken dat het nat is.”

Droogte
Het is namelijk helemaal niet nat. Ja, heeft misschien wel flink geregend de laatste tijd. En het hoge waterpeil in de grote rivieren komt aldoor terug in het nieuws. Maar hoe gek het ook klinkt: het is nog niet nat genoeg. Er wordt door het jaar heen door allerlei partijen veel water aan de bodem onttrokken. Daardoor droogt de grond te snel uit. In goed overleg sproeien de boeren al veel minder dan vroeger. Daar tegenover hebben de laatste jaren behoorlijk wat particulieren een pomp laten slaan. Er gaat daardoor nog steeds veel af en er komt niet voldoende bij. Water in de bodem hebben we nodig voor de flora en fauna. Een vochtige bodem bevat wormen en insecten waar weidevogels van leven. Bomen moeten met hun wortels bij het water kunnen om te leven en met oppervlakkige worteling is dat moeilijk. Gewassen op het land groeien alleen als de grond voldoende vochtig is. De waterschappen proberen de waterstand wel te reguleren, maar dan moet er wel water zijn. Als het regent wordt het water via goten, riolen, sloten en kanalen veel te snel afgevoerd naar de rivieren. Het krijgt vaak niet de kans om ter plaatse de grond in te trekken. Daarom is het in deze tijd van het jaar heel goed dat de gronden blank staan. Laat de sloot ook maar vol staan en laat de verstopte duiker maar even dicht zitten. Het geeft het water de gelegenheid om rustig in de grond te trekken. Daar hebben we in de loop van het jaar weer veel profijt van.

Dood hout
De heftige storm van onlangs was een echte boom-gezondheidscheck. Ik denk dat van 70% van de gesneuvelde bomen de oorzaak te herleiden was. U heeft de foto’s en filmpjes op TV en internet vast wel gezien. En zag u ook hoe vaak  aan de boomstronken geen wortelkluiten te zien waren? Door wegwerkzaamheden langs de boomstam graven, of door het straatwerk en asfalt tot aan de stam te leggen, sterven de wortels af. En deze heeft een boom nu juist nodig om stevig verankerd te staan. Is uw boom met wortelkluit en al omgewaaid? Kijk dan maar eens in de directe omgeving. Is er gebouwd? Zijn er bomen in de omgeving weggehaald? Als je bent opgegroeid in de luwte van een groep bomen, hoef je zelf niet zo stevig te staan. Maar als de omgeving verandert, moeten bomen zich daaraan aanpassen en dat gaat niet zo snel. En soms komt de storm dan te vroeg.

Zijn er slechts een paar takken uit uw boom gewaaid? Zie het dan maar als een opruimactie van de natuur. Daar zijn stormen ook eigenlijk voor bedoeld. Iedere gezonde boom heeft wel eens dood hout en raakt dat op deze manier mooi kwijt. Dat geeft weer ruimte voor nieuwe groei. Mooi hè, de werking van de natuur. Daar kunnen wij mensen veel van leren.

Druivenjam
Dat is nog eens leuk thuiskomen. Ik was bezig met het snoeien in de tuin van mevrouw R. , kreeg ik een potje jam in m’n handen gedrukt. Jam, zelf gemaakt van de druiven van de struik die ik  net onder handen had gehad. Het afgelopen jaar was de oogst heel goed geweest en mevrouw heeft er lekkere jam van gemaakt. Heerlijk.

Oogst uit eigen tuin is altijd leuk. Wij hebben zelf een tuin vol appelbomen, een noot en een pruim. Maar die is nog te jong om iets op te leveren. Bij de buurman spit ik ieder jaar de moestuin en in ruil daarvoor mogen wij uit hun tuin eten. Heerlijk verse sla, boontjes, tomaten en frambozen. Zo doen wij over en weer aan burenhulp. Maar laatst vroeg de buurvrouw een kopje rijst. Dat hadden we niet in de tuin. Maar wellicht kunnen we, nu de sloot toch volstaat, een sawah aanleggen? Even geduld nog buurvrouw, we gaan aan de slag.